PIMPINAN FAKULTAS PERIKANAN DAN ILMU KELAUTAN

Prof. Ir. Tri Winarni Agustini, M.Sc., Ph.D.

NIP. 196508211990012001

Kepakaran : Ilmu Diversifikasi Hasil Perikanan

tri.winarni@live.undip.ac.id

SINTA | SCOPUS | G-SCHOLAR

Prof. Agus Trianto, S.T., M.Sc., Ph.D.

NIP. 196903231995121001

Kepakaran : Kimia Bahan Hayati Laut

agustrianto.undip@gmail.com

SINTA | SCOPUS | G-SCHOLAR

Prof. Dr. Aristi Dian Purnama Fitri, S.Pi., M.Si.

NIP. 197310021998032001

Kepakaran : Tingkah Laku Ikan

aristidian.undip@gmail.com

SINTA | SCOPUS | G-SCHOLAR

BAGIAN TATA USAHA

A. Ronin Hidayatullah, S.KM.

NIP. 197704072009101002

Cahya Ranuhapsari, S.H.

NIP. 198204252014092003

Dwi Muryantiningsih, S.E.

NIP. 198211212008012008

DEPARTEMEN SUMBER DAYA AKUATIK

Dr. Ir. Suryanti, M.Pi

NIP. 196507062002122001

Plt. Ketua Program Studi Sarjana (S1)

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Churun A’in, S.Pi., M.Si.

NIP. 198007312005012001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Dr. Aninditia Sabdaningsih, S.Si., M.Si

NIP. 199008092018032001

SINTA | SCOPUS | G-SCHOLAR

Ir. Siti Rudiyanti, M.Si.

NIP. 196011191988032001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

DEPARTEMEN AKUAKULTUR

Dr. Ir. Desrina, M.Sc., Ph.D

NIP. 196512151990032001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Dr. Diana Chilmawati, S.Pi., M.Si.

NIP. 197705232005012003

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Tristiana Yuniarti, S.Pi, M.Si.

NIP. 197606152003122007

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Dr. Lestari Lakhsmi Widowati, S.Pi., M.Pi.

NIP. 197710082008122002

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

DEPARTEMEN PERIKANAN TANGKAP

Prof. Dr. Dian Wijayanto, S.Pi., M.M., M.S.E.

NIP. 197512272006041002

Plt. Ketua Departemen

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Bogi Budi Jayanto, S.Pi., M.Si.

NIP. 198006032005011002

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Faik Kurohman, S.Pi., M.Si.

NIP. 197103071999031001

Gugus Penjamin Mutu Departemen

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Hendrik Anggi Setyawan, S.Pi., M.Si.

NIP. 199108202018031001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

DEPARTEMEN TEKNOLOGI HASIL PERIKANAN

Dr. Putut Har Riyadi, S.Pi., M.Si.

Plt. Ketua Departemen

NIP. 197709132003121002

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Apri Dwi Anggo, S.Pi., M.Sc.

NIP. 197804182005011001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Prof. Dr. Ir. Eko Nurcahya Dewi, M.Sc.

NIP. 196111241987032001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Eko Susanto, S.Pi., M.Sc, Ph.D

NIP. 198209132006041003

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

DEPARTEMEN ILMU KELAUTAN

Ir. Chrisna Adhi Suryono, M.Phil.

NIP. 196406051991031004

Plt. Ketua Program Studi Sarjana (S1)

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Dr. Dra. Wilis Ari Setyati, M.Si.

NIP. 196511101993032001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Dr. Drs. Subagiyo, M.Si.

NIP. 196501081991031001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Dr. Ir. Ervia Yudiati, M.Sc.

NIP. 196401311989022001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Drs. Ali Ridlo, M.Si

NIP. 196609261993031001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Dr. Ir. Widianingsih, M.Sc.

NIP. 196706251994032002

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

DEPARTEMEN OSEANOGRAFI

Dr. Kunarso, S.T., M.Si.

NIP. 196905251996031002

Plt. Ketua Departemen

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Prof. Dr.Sc. Anindya Wirasatriya, S.T., M.Si., M.Sc.

NIP. 197711192003121003

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Dr. Ir. Dwi Haryo Ismunarti, M.Si.

NIP. 196712151992032001

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR

Dr. Aris Ismanto, S.Si., M.Si.

NIP. 198204182008011010

SINTA | SCOPUSG-SCHOLAR